ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όλοι οι ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το υποχρεωτικό τους ωράριο ή παραμένουν χωρίς τοποθέτηση να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω του συστήματος καταχώρισης αίτησης τοποθέτησης

έως Κυριακή 02/10/2022 και ώρα 23:59

για την τοποθέτηση τους σε πλήρη ή μερικά κενά όπως αυτά αναγράφονται στον επικαιροποιημένο πίνακα κενών και πλεονασμάτων. Η σειρά με την οποία θα κριθούν οι αιτήσεις είναι η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί, θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις παρατηρήσεις να αναγράφετε το σύνολο των υπολειπόμενων ωρών προκειμένου να συμπληρωθεί το υποχρεωτικό σας ωράριο.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.