ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
10-03-2023: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
14-03-2023: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
15-03-2023: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’), ο αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) έως γ) της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4823/2021, των υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε. Πειραιά, καθώς και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 374 του ν. 4957/2022.

Σημειώνεται ότι οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά, Ελευθερίου Βενιζέλου 35 - 18532 Πειραιάς, στον 7ο όροφο, και οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να προσέρχονται 15’ πριν την προγραμματισμένη ώρα της συνέντευξης.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Πειραιά για πιθανές αλλαγές του προγράμματος συνεντεύξεων σε περιπτώσεις αιτιολογημένης απουσίας ή ασθένειας κάποιου υποψηφίου.