Ανάληψη Υπηρεσίας – Υπογραφή Συμβάσεων Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3250/Γ7/6-3-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, ως ημερομηνία έναρξης της ενισχυτικής διδασκαλίας ορίζεται η Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014. Οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν για τα Σ.Κ.Ε.Δ. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Πειραιά θα πρέπει να παρουσιαστούν την ίδια ημέρα στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, στον 3ο όροφο, γραφείο 6, με σκοπό να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σύμβασή τους, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

ΠΕ02 :

ΠΕ03 :

ΠΕ04 (.01 και .02) : 

 08:00πμ – 09:00πμ

 09:30πμ – 10:30πμ

 11:00πμ – 12:00πμ