ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΝΕΟΪΔΡΥΘΕΝ ΕΠΑ.Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Κ α λ ο ύ ν τ α ι

Οι υποψήφιοι Διευθυντές εγγεγραμμένοι στον αξιολογικό πίνακα επιλογής Διευθυντών ΕΠΑ.Λ. Διεύθυνσης Δ.Ε. Πειραιά του έτους 2011, όπως αυτός κυρώθηκε από τον Περιφερειακό Δ/ντή Αττικής, οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί σε κάποια σχολική μονάδα, να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση τοποθέτησης σε κενή θέση Διευθυντή του νεοϊδρυθέντος ΕΠΑ.Λ. Σαλαμίνας.

Παρακαλούμε η δήλωση προτίμησης να υποβληθεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35), από την Παρασκευή 12-09-2014 και μέχρι την Τρίτη 16-09-2014 και ώρα 14:00.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ Χ. ΜΑΝΔΑΛΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.