ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

music-school-th

Δευτέρα 11 Μαΐου 2015, ώρα 8.00 μ.μ.

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. - Συνεδριακό Κέντρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΦΙΣΑ