ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μετά την ικανοποίηση ένστασης, ανακαλείται η τοποθέτηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ09 στο 4ο ΓΕΛ Νικαίας, που έγινε με την πράξη 32 και το κενό -12 ωρών μπορούν να το διεκδικήσουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ10 και ΠΕ13 που πλεονάζουν από 12 ώρες και πάνω (υπεράριθμοι που δεν έχουν τοποθετηθεί και εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κενό αυτό δεν υπάρχει στον πίνακα κενών για συμπλήρωση ωραρίου