ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 29/06/2018
ΘΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2018

1. Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΔΕ Πειραιά, και ΔΕΝ υπηρετούν με θητεία/απόσπαση σε άλλο φορέα οφείλουν την Παρασκευή 29/6/2018 να παρουσιαστούν, να αναλάβουν υπηρεσία και να συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό των θερινών υπηρεσιών σύμφωνα με τα εξής:

α. Αν έχουν οργανική θέση, στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.
β. Αν βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Α ή Β Πειραιά, στο σχολείο της προσωρινής τους τοποθέτησης.
γ. Αν έχουν διατεθεί σε υπηρεσίες διοίκησης της ΔΔΕ Πειραιά, στη ΔΔΕ Πειραιά.

2. Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΔΕ Πειραιά, και είχαν αποσπαστεί σε άλλο ΠΥΣΔΕ (εντός ή εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής), είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική ή στην προσωρινή τους θέση θα γίνεται δεκτή, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία, με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά. Επιπλέον, θα πρέπει να επικοινωνήσουν την ίδια μέρα τηλεφωνικά με τη σχολική μονάδα για να συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό των θερινών υπηρεσιών (σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 101362/Ε2/ 19-6-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ).