05-09-2019: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί Συγκεντρωτικός Πίνακας με λειτουργικά κενά και πλεονάσματα,
όπως αυτά αποτυπώθηκαν με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν ρύθμιση λειτουργικής υπεραριθμίας (υπόλοιπο ωραρίου 12 ώρες και πάνω)
να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης μέσω του σχετικού συνδέσμου.

από Τετάρτη 04/09/2019 έως και Παρασκευή 06/09/2019 μέχρι 9.00 π.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να δηλωθούν σχολικές μονάδες με κενά από 12 ώρες και άνω

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ