ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί Συγκεντρωτικός Πίνακας με λειτουργικά κενά και πλεονάσματα,
όπως αυτά αποτυπώθηκαν με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων.

Στα κελιά που επισημαίνονται με διαφορετικό χρώμα έχουν τοποθετηθεί προσωρινά αναπληρωτές,
οι οποίοι θα κληθούν να συμπληρώσουν αίτηση επανατοποθέτησης στα εναπομείναντα κενά,
αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών του μόνιμου διδακτικού προσωπικού.

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΔΕ Πειραιά και επιθυμούν:

1. Προσωρινή τοποθέτηση (για κενά από 12 ώρες και πάνω)
2. Συμπλήρωση ωραρίου (για κενά κάτω από 12 ώρες)


να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης μέσω του σχετικού συνδέσμου,

από Πέμπτη 12/09/2019 έως και Κυριακή 15/09/2019

Προσοχή: Στο πεδίο Παρατηρήσεις να αναγραφεί αν ο εκπαιδευτικός επιθυμεί τοποθέτηση και σε συνδυασμό σχολείων μέχρι την κάλυψη του ωραρίου του.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ