03-09-2020, 15:50: ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ του Συγκεντρωτικού Πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας,
λόγω τροποποιήσεων που ζητήθηκαν από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Ως εκ τούτου, το σύστημα υποβολής δηλώσεων προτίμησης θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι

Παρασκευή 04/09/2020 στις 9:00 π.μ.

Για τους εκπαιδευτικούς που:

• επιθυμούν ρύθμιση λειτουργικής υπεραριθμίας (υπόλοιπο ωραρίου πάνω από 12 ώρες),
• έχουν αποσπαστεί ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ στη Β' Πειραιά,

• έχουν αποσπαστεί από ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ και επιθυμούν τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Β' ή Γ' μεταθετικής περιοχής