Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Πειραιά που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Επιτηρητές/τριες στις Εισαγωγικές Εξετάσεις Προτύπων Σχολείων, μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό σύστημα "ΑΘΗΝΑ" τα Εξεταστικά Κέντρα στα οποία επιθυμούν να ορισθούν. Δυνατότητα δήλωσης προτιμήσεων υπάρχει μέσω των σχολείων ή στην προσωπική υπηρεσία ενημέρωσης (https://www.athena.net.gr/athena/personalinfo/).

Το μηχανογραφικό σύστημα "ΑΘΗΝΑ" θα είναι ανοιχτό έως Πέμπτη 24-06-2021.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν όσα Εξεταστικά Κέντρα επιθυμούν. Εάν κάποιοι από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες είναι γονείς/κηδεμόνες εξεταζομένου/ης ή έχουν συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο/α σε κάποιο Εξεταστικό Κέντρο, δεν μπορούν δηλώσουν το συγκεκριμένο Κέντρο, αλλά οποιοδήποτε άλλο.

Για τις εν λόγω Εξετάσεις δεν προβλέπεται αποζημίωση.

Ημερομηνία Εξετάσεων: Δευτέρα 28/06/2021

Εξεταστικά Κέντρα:

1. Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
2. Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο Πειραιά
3. 10ο Γυμνάσιο Πειραιά (ως παράρτημα του Ζαννείου Πρότυπου Γυμνασίου)
4. 1ο ΓΕΛ Πειραιά (ως παράρτημα του Πρότυπου Γυμνασίου Ιωνιδείου Σχολής)