Πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

Αιτήσεις από την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 έως και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2020

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4547/2018 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΚ 4424β/5-10-2018 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ