Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών
που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στη σχετική εγκύκλιο έως και 28/11/2021.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ