Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. / ΣΜΕΑΕ / Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2022-2023
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-23
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ