Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ, έτους 2022
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) 2022
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ