ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

• ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

 

• ΕΝΤΥΠΑ (ΦΟΡΜΕΣ) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ Δ.Δ.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ 2: ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣ Δ.Δ.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (Δ.Δ.Ε.)

ΕΝΤΥΠΟ 4: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ Δ.Δ.Ε.

ENTYΠO 5: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (Δ.Δ.Ε.)

 

• ΦΟΡΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

         Α. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

        ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

        ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

        ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ Κ.Λ.Π.

        ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

        ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΩΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

 

        Β. ΠΡΑΚΤΙΚΑ

        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ (ΑΡΘΡΟ 1)

        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ (ΑΡΘΡΟ 4) 

        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡ. 2)

        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 1 - ΠΑΡ. 5)

        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΑΡ. 1)

        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΑΡ. 2)

        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6)

        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ (ΑΡΘΡΟ 7)

        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ Κ.Λ.Π. (ΑΡΘΡΟ 8)

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.