ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ '21

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει «γραφές του '21» σε ένα σύντομο video,
με την εικαστικό καλλιγράφο Μαρία Γενιτσαρίου.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.