Τεκμηριωμένα γεγονότα της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας από ιδρύσεως του Ελληνικού κράτους ως σήμερα,
που διαδραματίστηκαν στο χώρο του Κοινοβουλίου.

Έρευνα - Επιμέλεια - Παραγωγή: Παναγιώτης Κάμπρας

Παραγωγή: Βουλή - Τηλεόραση

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.