ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!

Μετά από το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, σας ενημερώνουμε ότι για τα Γενικά Λύκεια και Λύκεια Ε.Α.Ε. στα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν σήμερα, 29 Μαΐου 2023, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, οι Δ/ντές/ντριές τους να προβούν σε αναμόρφωση του προγράμματος εξετάσεων εντός των ημερομηνιών που προβλέπονται στη με αρ. πρωτ. Φ1/41613/Δ2/07-04-2023 εγκύκλιο που αφορά στον προγραμματισμό των εξετάσεων των Γενικών Λυκείων και των Λυκείων Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023.

Αντίστοιχα, στα ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ. και Λύκεια των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ που δεν πραγματοποιήθηκαν σήμερα, 29 Μαΐου 2023, οι προαγωγικές εξετάσεις, οι Δ/ντές/ντριές τους να προβούν σε αναμόρφωση του προγράμματος εξετάσεων εντός των ημερομηνιών που προβλέπονται στις με αρ. πρωτ. Φ13α/41979/Δ4/10-04-2023 και 44885/Δ3/19-04-2023 εγκυκλίους των ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ. και Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Ειδικά για τις περιπτώσεις των ΕΠΑ.Λ. στα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν σήμερα, 29 Μαΐου 2023, οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ' τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι Δ/ντές/ντριές τους να ολοκληρώσουν την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 τόσο τις ανωτέρω εξετάσεις όσο και τις εξετάσεις των μαθητών/τριών της ίδιας τάξης που απουσίαζαν δικαιολογημένα. Την ίδια ημέρα, Τρίτη 30 Μαΐου 2023, θα πρέπει να εκδοθούν και τα αποτελέσματα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.