Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται, επί ποινή αποκλεισμού, ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά
από τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 και ώρα 10:00
έως τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.