Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην
Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)»
 προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τη Δευτέρα 29-05-2023 και ώρα 10:00 π.μ.
έως τη Δευτέρα 12-06-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.