ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30/06/2023 ΚΑΙ
ΘΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2023

A. Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά και υπηρετούν με θητεία ή απόσπαση σε φορέα, οφείλουν την Παρασκευή 30/06/2023 να παρουσιαστούν για να αναλάβουν υπηρεσία ΜΟΝΟ στη περίπτωση που τοποθετήθηκαν σε ΝΕΑ οργανική θέση με τη διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων του Απριλίου - Ιουνίου του 2023. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί ΔΕΝ θα συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό των θερινών υπηρεσιών της σχολικής μονάδας της νέας οργανικής θέσης.

B. Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά, οφείλουν την Παρασκευή 30/06/2023 να παρουσιαστούν για να αναλάβουν υπηρεσία και να συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό των θερινών υπηρεσιών σύμφωνα με τα εξής:

1. Αν έχουν οργανική θέση, στο σχολείο της οργανικής.
2. Αν βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Α' , Β' ή Γ' Πειραιά, στο σχολείο της προσωρινής τοποθέτησης.
3. Αν προέρχονται από μετάθεση αλλά παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά, στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35), στις 9:00 π.μ.
4. Αν έχουν διατεθεί σε υπηρεσίες διοίκησης της Δ.Δ.Ε. Πειραιά κατά το 2022-2023, στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.