ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι αναπληρωτές, που έκαναν ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Πειραιά, έχουν καταχωρηθεί επιτυχώς στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μέσω εφαρμογής που έχει αναπτύξει το Οικονομικό τμήμα της Δ.Δ.Ε. Πειραιά και η έναρξη μισθοδοσίας τους θα πραγματοποιηθεί από σήμερα 07/09/2023.

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές, οι οποίοι, αν και ανέλαβαν υπηρεσία, δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σύναψης ψηφιακής σύμβασης, οφείλουν να εισέλθουν στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης αύριο 8/9 προκειμένου να καταχωρίσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να αποδεχτούν τη σύμβασή τους. 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.