Περί παρουσίασης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στις 11/9/2023

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπενθυμίζεται ότι οι προσωρινοί αναπληρωτές υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία και να παρουσιαστούν μέχρι και τη Δευτέρα 11/9/2023.

Σύμφωνα με τις νεότερες διευκρινίσεις για την προσέλευση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στις 11/9/2023 από ή προς πληγείσες περιοχές, οι μετακινούμενοι αναπληρωτές από ή προς τις πληγείσες περιοχές, για τους οποίους κατ´εξαίρεση, λόγω των ειδικών συνθηκών που προέκυψαν από την κακοκαιρία, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης στις κατά περίπτωση Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Πρόσληψης, δύνανται να παρουσιαστούν επόμενη ημέρα, αμέσως μετά την αποκατάσταση της δυνατότητας πρόσβασης ή της συγκοινωνίας, όπως προβλέπεται με σχετική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη.

Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένοι προσωρινοί αναπληρωτές, εφόσον ακόμα δεν ανέλαβαν υπηρεσία, θα πρέπει μέχρι και τη Δευτέρα 11/9/2023 να αποστείλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/ ΠΔΕ Πρόσληψης ηλεκτρονικό μήνυμα - δήλωση.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ, που παρουσιάζονται επόμενη ημέρα λόγω αδυναμίας πρόσβασης ή διακοπής συγκοινωνίας, προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα (Δήμο, Λιμεναρχείο κλπ) για τη λήψη της άδειας ανυπαίτιου κωλύματος και τις ανάγκες της μισθολογικής τους κάλυψης.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.