ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί που υπολείπονται ωρών στο βασικό τους διδακτικό ωράριο, όπως δηλώσουν από τα αναρτημένα κενά κάτω των 11 ωρών ώστε να γίνει συμπλήρωση του ωραρίου τους.

Επίσης οι ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί (Διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Υπεράριθμοι, Αποσπασμένοι εντός και από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) μπορούν να κάνουν χρήση συνδυασμού σχολείων.

Μετά την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας, όσοι ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί ΔΕΝ έχουν υποβάλλει αίτηση θα τοποθετηθούν από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε σχολεία προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της υπηρεσίας.

Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν στο σχολείο τους.

Η καταχώριση των αιτήσεων να γίνει μέσω του συστήματος καταχώρισης αίτησης τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά
από Τρίτη 27/09/22 έως Πέμπτη 29/09/22 και αυστηρά μέχρι τις 09:00 π.μ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.