ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σας ενημερώνουμε ότι ο πίνακας τοποθέτησής τους δεν είναι οριστικός αλλά προσωρινός ως προς τη συμπλήρωση του πλήρους ωραρίου τους, καθότι οι ώρες συμπλήρωσης (δηλαδή κάτω από 11 ώρες) είναι προσωρινά διαθέσιμες. Κατόπιν τούτου, όσοι αναπληρωτές έχουν τοποθετηθεί σε κενά άνω των 12 ωρών παραμένουν στα σχολεία τοποθέτησής τους και θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σε επόμενη φάση.

Όσοι αναπληρωτές δεν έχουν τοποθετηθεί σε κανένα σχολείο για πάνω από 12 ώρες θα επανατοποθετηθούν.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.