ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 Υ.Α. (Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.