ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Βεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στον πίνακα, υλοποίησαν τα εγκεκριμένα προγράμματα Αγωγής Υγείας που ανέλαβαν, κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ