Μιὰ προσταγὴ μεγάλη
Σὲ ἑπτάσημο μέτρο καὶ σὲ ἦχο πλάγιο τοῦ δεύτερου σκληρό, χρωματικό.

Τραγουδᾶ ὁ Χρυσόστομος Μητροπᾶνος.

«Στεριᾶς καὶ τοῦ πελάγου νὰ λάμψει ὁ Σταυρός,
Κι εἰς τὴν Δικαιοσύνην νὰ σκύψῃ ὁ ἐχθρός,
Νὰ σφάξωμεν τοὺς λύκους ποὺ τὸν ζυγὸν βαστοῦν,
Καὶ Χριστιανοὺς καὶ Τούρκους σκληρὰ τοὺς τυραννοῦν.
Ὁ κόσμος νὰ γλυτώσῃ ἀπ' αὐτὴν τὴν πληγή,
κι ἐλεύθεροι νὰ ζῶμεν, ἀδέλφια εἰς τὴν Γῆν..»

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.