ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΔΕ Πειραιά, να καταχωρίσουν τα επικαιροποιημένα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα των σχολείων τους έχοντας υπολογίσει Α, Β, Γ Αναθέσεις και B’ ειδικότητα και τα κενά μεγαλύτερα ή ίσα των 12 ωρών στα οποία είχαν προσωρινά τοποθετηθεί αναπληρωτές.

Σημειώνεται ότι οι διευθυντές, όσον αφορά τους αναπληρωτές που έχουν τοποθετηθεί σε κάποιο σχολείο με ωράριο μικρότερο των 12 ωρών, θα το λάβουν ως κενό καθότι θα γίνει οριστική πλέον τοποθέτηση.

Η καταχώριση θα γίνει μέσω του συστήματος καταχώρισης κενών
την Παρασκευή 30/09/2022 από 08:00 έως 15:00.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.