Γυμνάσιο Αιαντείου Σαλαμίνας

Διαβάστε το παραμύθι του Γυμνασίου Αιαντείου Σαλαμίνας

«Η μάγισσα ΟΙΚΟΜΕΤ και το ραβδί της αλλαγής»

στην ιστοσελίδα τους http://ecomobilityisback.blogspot.gr/2015/12/oikomet.html. Το Γυμνάσιο Αιαντείου συμμετέχει στην εκστρατεία ECOMOBILITY με πολλές και σημαντικές δράσεις.