ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019 30 Μαρτίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2018-19 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 21 Δεκεμβρίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2018-19 12 Δεκεμβρίου 2018
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 27 Νοεμβρίου 2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 2018-19 05 Νοεμβρίου 2018
ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 17 Αυγούστου 2018
ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2018 27 Μαρτίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2017-18 07 Δεκεμβρίου 2017
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 21 Νοεμβρίου 2017
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-2018 16 Νοεμβρίου 2017
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 07 Νοεμβρίου 2017
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ 12 Μαϊος 2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ 24 Μαρτίου 2017
ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 23 Μαρτίου 2017
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 17 Μαρτίου 2017
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ - ΟΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 24 Φεβρουαρίου 2017
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 24 Φεβρουαρίου 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 21 Φεβρουαρίου 2017
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 16 Φεβρουαρίου 2017
ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ 01 Ιουλίου 2016